За Нас

РЕКСУС е фирма која се занимава со трговија, проектирање, изведба и имплементирање на расвета пред се со производи од најновата ЛЕД технологија. Нашиот тим на инжењери е тука да ги задоволи вашите барања во полето на заштедата на електрична енергија во делот на расветата и да изготви план за повраток на вложените средства преку заштедата, да го обои вашиот внатрешен и надворешен простор на живеење или работење со цел спектар на живи бои кои се добиваат преку ЛЕД диодата на различи бранови должини, ефективно да учествува во градењето на почиста и поздрава околина и сл. Освен тоа нашата фирма се занимава со поставување на електрични инсталации за објекти.

Апликации на нашите ЛЕД производи:

- Осветлување на улици и паркинг простори,
- Осветлувње на фасади,
- Осветлување на работни простории, хали и магацини,
- Осветлување на станови и куќи,
- Осветлување на угостителски објекти, ноќни барови и дискотеки,
- Декоративно и новогодишно осветлување

 
 
За Нас
Мисија