REXUS Лед Системи може да одговори на Вашите барања во доменот на лед осветлувањето.

Нашата палета на услуги е голема и вклучува воедно проектирање и изведба на бараното решение.

Погледнете ја нашата референтна листа на проекти и изведби прикажана на левата страна.