Изберете некоја од категориите прикажани подолу. Нашата листа на портфолио ја сочинуваат фотографии од нашите изведби и проекти.
Кликнете на фотографиите за да ја видите изведбата во поголем формат заедно со описот на решението за лед осветлување.
 
 • Надворешно осветлување
 •  
   
   
 • Внатрешно осветлување
 •  
   
   
 • Декоративно осветлување
 •  
   
   
 
Во своето долгогодишно работење REXUS Лед Системи има изградено импесивно портфолио на услуги и изведби со кои можеме само да се гордееме како компанијата од оваа гранка.

Нашето портфолио се базира на следниве три категории:
 • Надворешно осветлување
 • Внатерешно осветлување
 • Декоративно осветлување
Со цел да го погледнете нашето портфолио изберете ја саканата категорија од левата страна.