Потпишан договор за соработка помеѓу REXUS и MACEF
Датум: 11/10/2009

REXUS LED TECHNOLOGY по регионалниот саем за енергетска ефикасност што се одржа во МАНУ, каде што REXUS на својот штанд ги изложи своите производи и ја приложи програмата за заштедата на електрична енергија преку новата ЛЕД технологија, потпиша договор за соработка со Македонскиот Центар за Енергетска Ефикасност (МАЦЕФ) во областа на осветлувањето и производството на електрична енергија преку соларни ПВ Панели.

 
 
4/20/2011
Штедливите светилки лошо влијаат по здравјето на човекот.
11/10/2009
Потпишан договор за соработка помеѓу REXUS и MACEF