РЕКСУС е фирма која се занимава со трговија, проектирање, изведба и имплементирање на расвета пред се со производи од најновата ЛЕД технологија. Нашиот тим на инжењери е тука да ги задоволи вашите барања во полето на заштедата на електрична енергија во делот на расветата и да изготви план за повраток на вложените средства преку заштедата, да го обои вашиот внатрешен и надворешен простор на живеење или работење со цел спектар на живи бои кои се ...

 
 

Во време на глобално затоплување и претераната потрошувачка на електрична енергија нашиот тим има мисија активно да учествува во примената на европските стандарди за заштеда на енергијата во делот на расветата и притоа да допринесе за поздрава и почиста околина. Се почестото поскапување на електричната енергија е само уште ед ...

 
 
>